ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิ่งแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : สปช.105/29
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :