ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : สปช.206/312
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :