ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมอาคารกิ่งแก้ว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : สปช.604/45
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :