รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
หมู่ที่ 13 ถนนกิ่งแก้ว   ตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 021782334 เบอร์แฟกส์ 027388491
Email : Wadkingkaew002@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :