๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖

โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว (เทวะพัฒนาคาร) จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิรมล ศิริสมบัติ คณะครูและนักเรียน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ทั้งในนอกบริเวณโรงเรียน
ตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อในส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการ

Facebook KingkaewSchool  


 

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ช่วงเช้าทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายนำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดกิ่งแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง


 

 

27 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559                                 ติดตามต่อได้ที่ Facebook KingkaewSchool 


15-17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้จัดกิจกรรม "การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1-3 "  ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี  ติดตามต่อได้ที่ Facebook KingkaewSchool   


4-5 กุมภาพันธ์ 2560  โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้จัดเป็นสถานที่สอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   


   

    1 ธันวาคม 2559 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีแปรอักษรน้อมเกล้าถวายความอาลัยล้นเกล้า ร.๙ เนื่องในวันปัญญาสมวาร 


 

  2 พฤศจิกายน 2559 นางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) พร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ร่วมทำพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคต อันยังความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อพสกนิกรของโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ทุกคน และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

 

        11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมี ผอ.นิรมล ศิริสมบัติ พร้อมด้วยครูนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว วางพานพุ่ม พร้อมร่วมถวายพระพรชัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และกิจกรรมวันอาเซียน การแสดงของนักเรียนกิจกรรมอาเซียนที่หลากหลาย แสดงความเป็นไทยให้ลึกซึ้งก่อนจะไปเผยแพร่ความเป็นไทยและไปเรียนรู้วัฒนธรรมในอาเซียนจึงชื่องานอาเซียนครั้งนี้ว่า รากไทย 

       3 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นำโดย นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต2 และคณะ ได้มานิเทศติดตามดังกล่าว พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        15 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)นำขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัดกิ่งแก้ว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง 

      22 กรกฎาคม 2559 โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ถวายในหลวงเนื่องในโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะร่วมกับโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)ผู้นำชุมชน ภาคเอกชนในตำบลราชาเทวะ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี สถานตากอากาศบางปู 

      1ก.ค.2559 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว นำโดยท่าน ผอ.นิรมล ศิริสมบัติ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพียงกัน

        29 มิ.ย. 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่(ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปี)  ท่านผอ.นิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัลให้แก่นักเรียนใน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 จากการประกวดวาดภาพระบายสีและคัดลายมือ

  

 27 มิ.ย. 2559 มอบเกียรติบัตร รางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศ ในการประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต

โดยผอ.นิรมล ศิริสมบัติ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ฝึกสอน 1 คน และนักเรียนจำนวน 2 คน อันประกอบด้วย ครูปิยะดา แพรดำ ด.ช.ธนธรณ์ ออมสิน และ ด.ญ.พิชญาภา ส่งพุ่ม ที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี 2558 หัวข้อ "การใช้พลังงานของมนุษชาติในอีก 30 ปี ข้างหน้า" ในโครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

               25 - 26 มิ.ย. 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและยุวบรรณารักษ์ "การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่การเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต" โดยมีครูและบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อันประกอบด้วย (1) กลุ่มโรงเรียนบางเสาธง จำนวน 24 โรงเรียน (2) กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 2 จำนวน 21 โรงเรียน (3) กลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 1 จำนวน 23 โรงเรียน (4) กลุ่มโรงเรียนบางพลี 1 จำนวน 23 โรงเรียน (5) กลุ่มโรงเรียนบางพลี 2 จำนวน 19 โรงเรียน รวม จำนวน 130 ท่าน เข้ารับการอบรม [เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการรายงานผลพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามคำรับรองตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559] ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

24 มิ.ย.2559 คณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิ.ย.2559)โดยนางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้อ่านสารจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และปฎิญาณตนต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

      20 มิ.ย. 2559 นายพรชัย จงศิริรักษ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้อีกจำนวนหนี่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อสร้างวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนน รู้กฏกติกาและมารยาท จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

     16 มิ.ย.2559 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเงินบริจาค คณะครูนักเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณและผู้ร่วมงานทุกท่านครับ

 

           10 มิ.ย.2559 นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายวิถีไทยในอาเซียน  จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ระหว่างวันที่10-11มิ.ย.นี้

      4 มิ.ย.2559 ครูพิชัย วันฑานุวัฒ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตร รางวัลSP2 AWARDS ประจำปี 2559ที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิโดยมี ผอ.นิรมล ศิริสมบัติและคณะครูไปร่วมแสดงความยินดี

       3 มิ.ย.2559 บริษัทโกลด์ฟิลด์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว และวันที่ 4 มิ.ย.2559 ยังได้มาพ่นสีโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ขอขอบคุณสำหรับทุนการศึกษาและพ่นสีโต๊ะเก้าอี้ใหม่ให้น้องๆ 

      1มิ.ย.2559 รายการซุปเปอร์จิ๋วได้มาบันทึกเทปโทรทัศน์ กิจกรรมการแข่งขันเกมของนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้วเป็นที่สนุกสนานและได้สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย จะออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง23 WORKPOINT วันที่18 มิ.ย.2559นี้

      30 พ.ค.2559 เลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการบริหารงานในโรงเรียนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเยาว์ ผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้คะแนนมากเป็นที่หนึ่งคือเด็กหญิงรัตติกาล นิลปานันท์ เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

 

                 28 พ.ค.2559 บริษัท ที เค เอส เคมิคอล(ประเทศไทย) จำกัด 

       นำโดย คุณสุวัธชัย ทองบุญเรือง และ คณะ จัดกิจกรรม CSR ACTIVITY (กิจกรรมเพื่อสังคม) ร่วมกันมาทาสี โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน          โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ขอขอบคุณท่านที่มาทาสีใหม่ให้น้องๆ 

        15 พฤษภาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

ผอ.นิรมล ศิริสมบัติ [ผู้อำนวยการโรงเรียน] เป็นประธานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานต่างๆ การจัดการศึกษาตลอดจนการเรียนการสอน ของทางโรงเรียน จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาของทางรัฐบาล(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 

 

 

a