โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

 • 01-12.jpg
 • 01-8.jpg
 • 01-18.jpg
 • 01-9.jpg
 • 01-21.jpg
 • 01-22.jpg
 • 01-23.jpg
 • 01-6.jpg
 • 01-16.jpg
 • 01-11.jpg
 • 01-4.jpg
 • 01-13.jpg
 • 01-5.jpg
 • 01-1.jpg
 • 01-17.jpg
 • 01-2.jpg
 • 01-20.jpg
 • 01-14.jpg
 • 01-3.jpg
 • 01-7.jpg
 

"ไมโลสนับสนุนให้น้องๆ เล่นกีฬา"

กิ่งแก้วร่วมใจถวายพระพรวันแม่และจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดอยุธยา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดชลบุรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดนครปฐม