พระครูกรุณาวิหารี

(หลวงปู่เผือก)

            พระคณาจารย์ยุคก่อนกึ่งพุทธกาล ที่เกียรติคุณชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่แต่เฉพาะในท้องถิ่นจังหวัดสมูทรปราการเท่านั้น ยังรวมไปถึงส่วนกลางทั่วประเทศ ดังจะเห็นได้จากพิธีพุทธาภิเศกครั้งสำคัญๆจะมีท่านร่วมอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีของวัดราชบพิธ และวัดสุทัศน์

            หลวงปู่เผือก เกิดที่บ้านคลองสำโรง ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๑๒ ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเส็ง บิดาชื่อ ทองสุข มารดาชื่อ ไข่ นามสกุล ขุมสุขทอง มีพี่น้องทั้งหมด ๘ คน ท่านเองนั้นเป็นบุตรคนที่ ๕ ด้วยพื้นฐานของทางบ้านเป็นครอบครัวเกษตรกรรม ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา ชีวิตในวัยเยาว์ของท่านจึงมีชิวิตความเป็นอยู่เหมือนเด็กท้องไร่ท้องนาทั่วไป โดยช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆ ตามประสาเด็ก ท่านอายุได้ประมาณ ๑๓ ปี บิดาได้นำไปฝาก ท่านอาจารย์อิ่ม อินทสโร เจ้าอาวาสวัดข้างหนองกิ่งไม้(วัดกิ่งแก้ว) เพื่อเรียนหนังสือ ด้วยการเล่าเรียนสมัยก่อน วัดเป็นสถานที่สำคัญ ให้ความรู้และอบรม บ่มนิสัยโดยพระภิกษุจะทำหน้าที่ดังกล่าว จนอายุ ๑๕ ปี มีความรู้พอจะอ่านออกเขียนได้ จึงกลับมาช่วยงานบ้าน อายุได้ ๑๘ ปี ถูกเกณฑ์ทหารเข้าเป็นทหารเรือ กองประจำการ รับราชการทหารเรืออยู่ ื๒ ปี ครบกำหนดปลดประจำการได้กลับมาช่วยงานบ้านดังเดิม ปี ๒๔๓๓ อายุ ๒๑ ปีบริบรูณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ตามประเพณี ณ พัทสีมา วัดกิ่งแก้ว โดยมีหลวงปู่ทองวัดราชโยธา เป็นพระอุปัชฌา พระอาจารย์อิ่ม อินทสโร วัดกิ่งแก้ว เป็นพระกรรมวาจา ได้ฉายาว่า ปัญญาธโร หลังการอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดกิ่งแก้ว อยู่กับพระอาจารย์อิ่ม ท่านเอาใจใส่ในการศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนบาลี และอักขระขอม ด้วยความอุตสาหะของท่านทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในเวลาอันรวดเร็ว เป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์ผูสอนต่อมาท่านก็เริ่มฝึกฝนการวิปัสนากัมมัฏฐาน และรุดหน้าไปด้วยดีจนเป็ที่พอใจ วางใจของท่านอาจารย์อิ่ม มอบหมายงานต่างๆ ภายในวัดให้ท่านดูแลแทน ปี ๒๔๔๒ ท่านอาจารย์อิ่ม อินทสโร ได้ถึงแก่การมรณะภาพ ชาวบ้านจึงพร้อมใจกัน ทำหนังสือร้องขอต่อศาสนา ให้แต่งตั้งหลวงปู่เผือก เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมา และได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดเป็นการณ์ใหญ่ ในระยะแรกๆมีชาวบ้านมาช่วยงานไม่มากนัก ต่อมาเพิ่มพูนทวีคูณมีจำนวมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ก็สำเร็จโดยง่าย ญาติโยมหลั่ใหลมาจากทั่วสารทิศ มาช่วยงาน ด้วยความรัก ความศัทธาที่มีต่อท่าน ถาวรวัตถุต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้นั้น มีอยู่อย่างมากมาย เช่นการสร้างอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก ๕ ศอก ซึ่งประดิษฐานในอุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ มณฑป โรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดาในย่านนั้น สมณสักดิ์ -ปี ๒๔๔๒ อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกิ่งแก้ว -ปี ๒๔๔๓ อายุ ๓๒ พรรษา ๑o แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลราชาเทวะ -ปี ๒๔๔๖ อายุ ๓๕ พรรษา ๑๓ แต่งตั้งเป็นพระ สมุห์ ในฐานานุกรม พระครูสุนทรสมุทรจ้อย วัดกลางวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ และในปีนี้เอง ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ -ปี ๒๔๘o อายุ ๗o ปี พรรษา ๔๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูกรุณาวิหารี -ปี ๒๔๘๗ อายุ ๗๗ พรรษา ๕๖ แต่งตั้งเป็นกรรมการสงฆ์ องค์การสาธารณูปการ ในอำเภอบางพลี สมุทรปราการ ล่วงถึงปี ๒๔๘๗ ท่านได้เริ่มมีอาการอาพาธ เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ บางครั้งถึงกับปัสาวะไม่ออก ยังความทุกข์ทรมานแก่ท่านเป็นอย่างมาก ลูกศิษย์ต่างพยายามเยีบวยารักษาจนสุดความสามารถ แต่อาการไม่ทุเลาลง จึงนำส่งเข้าการรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสงฆ์ แพทย์ได้ตรวจและพบว่า ท่านเป็นโรคมะเร็งในกะเพาะปัสสาวะ และได้ทำการผ่าตัด จนอาการทุเล่าลงและหายเป็นปกติ ใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณ ๗ เดือน เศษ ภายหลังเมื่อท่านกลับมาอยู่วัด ท่านยังคงประกอบกิจต่างๆ อยู่ เช่นเดิม ใครเดือดร้อนตกทุกข์ ได้ยาก เมื่อมาหาท่าน ท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงไร ท่านไม่เคยปริปากบอกใคร ประมาณ ๔-๕ ปี หลังจากการผ่าตัด อาการอาพาธเริ่มปรากฏ และทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มีแต่ทรุดกับทรุด แม้ศิษย์จะช่วยกันรักษาแล้วแต่ก็ไม่ทุเลาลง

            ล่วงถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.2501 เวลา ๒๕.๔๕ น. หลวงปู่เผือกถึงแก่กาลมรณภาพ รวมสิริอายุ ๘๙ ปี ๗ เดือน ๑๗ วัน ๖๙ พรรษา

            ประวัติการสร้าง พระผงขุดสระพิมพ์สามเหลี่ยมแจกแม่ครัว หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ สร้างพร้อมกับขุดสระใหญ่ และขุดสระเล็ก แต่พิมพ์แจกแม่ครัวจะสร้างจำนวนน้อยมาก ลักษณะคล้ายกับขุดสระเล็ก เพียงตัดกรอบพิมพ์ทำเป็นรูปสามหลี่ยม การสร้างอยู่ราวปี พ.ศ.2460-2465 พระผงขุดสระ หลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ เป็นพระผงยอดนิยมอีกรุ่นของวงการพระ ที่นักนิยมพระเครื่องรู้จักกันดี พระรุ่นนี้ปู่เผือก สร้างจากเนื้อผงพุทธคุณ และมวลสารศักสิทธิ์ วรรณะขาวอมเหลืองมีคราบสีนำ้ตาลจับ ซึ่งเป็นเอกลักษ์ของพระรุ่นขุดสระ มีเนื้อจัดจ้านแบบ วัดระฆัง มีเซียนรุ่นเก่าบอกไว้ว่า หากจะศึกษาพระสมเด็จวัดระฆัง ให้ดูจากพระผงรุ่นขุดสระถ้าผ่านการใช้แล้วจะมีความหนึกนุ่ม ดูแล้วซึ้งตาเพราะอายุการสร้างอดีตถึงปัจจุบันเกือบร้อยปีแล้ว ครับ พระผงรุ่นขุดสระนี้ เป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของหลวงปู่เผือก เริ่มสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2460-2465 มีด้วยกันสามพิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่. พิมพ์เล็ก. และพิมพ์สามเหลี่ยมแจกแม่ครัว สาเหตุที่นิยมเรียกกันว่า พิมพ์ขุดสระ นั้นอันก็เนื่องมาจาก หลวงปู่เผือก ดำหริที่จะสร้างพระอุโบสถ แต่บริเวณที่จะสร้างนั้นเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำจึงจำเป็นที่จะต้องถมดินให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วม จึงได้ขอแรงไปยังชาวบ้านช่วยกันขุดดินขึ้นมาถมพื้นที่บริเวณที่ขุดดินขึ้นมานั้นต่อมากลายเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ไปโดยปริยาย เพื่อเป็นการสมนาคุณและตอบแทนน้ำใจของชาวบ้านทุกคน ท่านจึงสร้างพระผงขึ้นมาและแจกให้กับชาวบ้าน ภายหลังจากน้ันจึงขนานนามพระผงเหล่านั้นว่า พระผงขุดสระ พระผงรุ่นขุดสระ เป็นที่กล่าวขานในทางเมตตามหานิยม การค้าคล่องเป็นที่รักเวลาเข้าหาเจ้านายและแคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทาง