ตราประจำโรงเรียน                                                                         สีประจำโรงเรียน

 

                              สีเขียว    หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญงอกงาม

                                            ความสงบร่มเย็น 

                              สีเหลือง  หมายถึง   ความมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี

 

                                                         ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

                                                           ดอกกล้วยไม้

                               

 

 

 

                                                                                             ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                        ต้นพญาสัตบรรณ