ตราประจำโรงเรียน

...................................................................

 

สีประจำโรงเรียน : เขียว เหลือง

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม ความสงบร่มเย็น 

สีเหลือง หมายถึง ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

 ...................................................................

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกล้วยไม้

...................................................................

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพญาสัตบรรณ