• 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg

โรงเรียนวัดกิ่งแก้วร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส

20 ธันวาคม 2561

          โรงเรียนวัดกิ่งแก้วร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งความสำคัญในวันนี้คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ผู้คนจะเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า   บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า เพราะการร่วมพิธีมิสซา เป็นประเพณีสำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฎิบัติกันในวันคริสต์มาส คำว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ ที่เป็นภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคำนี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas คำทักทายที่สามารถได้ยินบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ คือ Merry Christmas คำว่า  Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ เพราะฉะนั้น คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรผู้อื่น  หมายความว่า ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส

          นอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้และความเข้าใจจากวันคริสต์มาสแล้ว ยังได้รับความสุขจากของขวัญที่ทางโรงเรียนมอบให้ ทำให้เด็กๆทุกคนยิ้มไม่หุบกันเลยที่เดียว....ยังไงก็ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขมากๆ สุขสันต์วันคริสต์มาส.........