วันที่ 16 มิถุนายน 2562 โรงเรียนได้จัดงานสถาปนาครบ 90 ปี โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว งานทอดผ้าป่าเพือการศึกษา และงานศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ศิษย์เก่า และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดงานสถาปนาครบ 90 ปี โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว บวงสรวงสักการะองค์หลวงปู่เผือก และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รายได้จะนำไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ และในวันนี้ยังเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้แสดงความสามารถเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน วัด โรงเรียน และศิษย์เก่าที่ได้กลับมายังโรงเรียนนี้อีกครั้ง

          ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้....

           Facebook click..

 • 01_1.jpg
 • 01_2.jpg
 • 01_3.jpg
 • 01_4.jpg
 • 01_5.jpg
 • 01_6.jpg
 • 01_7.jpg
 • 01_8.jpg
 • 01_9.jpg
 • 01_10.jpg
 • 01_11.jpg
 • 01_12.jpg
 • 01_13.jpg
 • 01_14.jpg
 • 01_15.jpg
 • 01_16.jpg
 • 01_17.jpg
 • 01_18.jpg
 • 01_19.jpg
 • 01_20.jpg