วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วนำนักเรียนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเลพติด และจัดงานวันสุนทรภู ประจำปีการศึกษา 2562

.................................... 

         

          Facebook   : Click here...

 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • 35.jpg
 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • 39.jpg
 • 40.jpg
 • 41.jpg
 • 42.jpg
 • 43.jpg
 • 44.jpg
 • 45.jpg
 • 46.jpg
 • 47.jpg
 • 48.jpg
 • 49.jpg
 • 50.jpg
 • 51.jpg
 • 52.jpg