วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วได้จัดพิธีเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

.................................... 

         

          Facebook   : Click here...

 • 01_1.jpg
 • 01_2.jpg
 • 01_3.jpg
 • 01_4.jpg
 • 01_5.jpg
 • 01_6.jpg
 • 01_7.jpg
 • 01_8.jpg
 • 01_9.jpg
 • 01_10.jpg
 • 01_11.jpg
 • 01_12.jpg
 • 01_13.jpg
 • 01_14.jpg
 • 01_15.jpg
 • 01_16.jpg
 • 01_17.jpg
 • 01_18.jpg
 • 01_19.jpg
 • 01_20.jpg