วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโณงเรียนเป็นประธาน เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นนำข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg

Facebook   : Click here...