วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2562

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียนเดย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ มีการจัดประกวดชุดรีไซร์เคิล  ซึ่งมีตั้งแต่ระดับช่วงชั้นที่ 1 - 3 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำขยะที่ใช้แล้วนำกลับมาทำเป็นชุดต่างๆ ได้อยย่างสวยงาม และกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมวันอาเซียนเดย์ ซึ่งกิจกรรมทั้งสองนักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ครูทุกท่านขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุข เก็บสะสมความรู้ให้มากๆ และเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูต่อไปนะครับ....

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)

 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg