วันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 "วันชาติ" และ "วันพ่อแห่งชาติ" 5 ธันวาคม 2563 ด้วยการทำความดีถวายโดยช่วยกันเก็บขยะภายในบริเวรโรงเรียน ชุมชนใกล้เคียง และเขตบริเวณวัดกิ่งแก้ว

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)