วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2563

.................................... 

          ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) ได้จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2563  นางนิรมล ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว

   : โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)