ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้วใด้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหยุดทำการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันและเวลาดังกล่าว และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561