โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น อ.3 ป.1 และ ม.1 โดยชั้น อ.3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.62 - 4 มี.ค.62 ชั้น ป.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-10 มี.ค.62  และชั้น ม.1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-27  มี.ค.62 .....

รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม...