ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) เวลา 08.30 เป็นต้นไป