ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) จะมีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 รายละเอียดดังนี้

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนจะประชุมในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 มีการประชุม 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-6

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-3

ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันและเวลาดังกล่าว