ด้วยโรงเรียนวัดกิ่งแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดโครงการอบรมดับเพลิงน้อยป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 11.00 น.

  ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ โดยการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟในครั้งนี้ จะมีการจำลองสถานการณ์ อาจจะมีควันไฟ และมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของท่านและหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง อาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการฝึกซ้อมครั้งนี้ ทางโรงเรียนจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้