ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ตรวจสารเสพติดในปัสสวะนักเรียนที่โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว
วันครูแห่งชาติประจำปี 2566
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
พิธีตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาธิณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันคริสต์มาส ประจำปี 2565
วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2565
นิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565
โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565
พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาแพทย์หญิงกุหลาบจิตต์มิตรภาพ พร้อมผู้แทนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)