วีดิทัศน์โรงเรียน
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดกิ่งแก้วเทวะพัฒนาคาร
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ปี2566
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 66
สรุปกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 66
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2566 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคริสต์มาสปี 2565 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 กลุ่มสาระดนตรี-นาฏศิลป์ สพป.สป.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 65
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 65