กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุกัญญา ธรฤทธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเยาวภา ชมดวงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวณิชกานต์ คมคาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววนิดา ทองไสยะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวราตรี แป้นสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดอกไม้ ลุนมา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4