กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกชพร มหาคุณาวสุ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุนันทา เขินไพร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปารวี คงชู
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Mr.Mario Boehm
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0847081808
อีเมล์ : ducemario@libero.it

Mr.El Yazid Chbihi
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Mr.Ezekiel Osegioduwa Iyoha
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2