ปฐมวัย

นางสาวธิดารัตน์ ใจมนต์
ครูอนุบาล
หัวหน้าปฐมวัย
เบอร์โทร : 0985814138
อีเมล์ : Tidarat.Jaimon1991@gmail.com

นางสาวสุชาดา จันทร์เนตร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : 0853702304
อีเมล์ : suchada_zuza@hotmail.com